Bakgrund

Utöver fördelarna finns det utmaningar med balbete

2024-05-03 16:24

När balar betas sker förlust av näring och torrsubstans till höet. Svängningar i klimat och vintertemperaturer gör att hö absorberar fukt från alla håll. Utan en bra frysning kommer balens botten att drabbas av mättad mark. Nätlindat eller plastförpackat hö kommer att orsaka mindre förlust än garnlindat hö, men omslaget kan också vara svårt att ta bort om förhållandena fryser.


Betyder detta att du kommer att behöva mer hö för att kompensera för förlusten? Kanske, men om det fortfarande finns gräs att beta på, kanske inte. Lyckligtvis återför förlorat hö näringsämnen till jorden. Den lämnar också kala fläckar där fodret under balarna kvävs. Den kan växa ut igen om den får vila, eller så kan den behöva planteras om när årstiderna börjar ändras igen.

Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required