Bakgrund

Vet du var dessa höbalar kommer ifrån?

2024-05-06 16:26

Om du gör dina egna balar kommer du förhoppningsvis att notera skördetider och eventuella problem med höet. Tänk på när dina djur behöver fodret av bästa kvalitet och förbered det bästa foderpaketet för att kunna möta dessa behov. Det är inte ovanligt att se kvalitetsskillnader från en åker till en annan och mellan skördetider.


Om du kämpar med ogräs kan du räkna med att slösa mer hö på grund av lägre intag, och du bör vara beredd på att spana in utfodringsområdet under efterföljande säsonger eftersom höet kan innehålla ogräsfrön. Ett annat problem är herbicidrester. Vissa herbicider kan finnas kvar i höet när de lagras och dessa hö bör inte avlägsnas från applikatorns gård. Notera eventuella fält och resulterande balar som kan ha associerad herbicidaktivitet och undvik att placera dessa balar i känsliga områden i betesmarken. Dessa gränser kommer att beskrivas på herbicidetiketten och bör ses över innan applicering.


Hö utan historia är ett mysterium. Bete med inköpta höbalar kan orsaka oförutsedda problem under kommande säsonger. Samla information innan du köper hö för att avgöra om det är värt kostnaden att köpa och transportera det. Om du har frågor om hö, testa det innan du köper för att se till att det är tillräckligt för din boskaps behov och använd det inte för balbete. Många skadliga ogräs sprids genom unghöförsäljning.


Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required