Bakgrund

Skötselpraxis för balbete

2024-05-09 16:27

Balbete har potential för medvetna betesförvaltare, och framgången kan variera från gård till gård och år till år. Om du vill prova det försiktigt, kanske skaffa tillräckligt med påsar för att hålla dig en månad och se vad du tycker. Antalet balar du behöver inom en given tidsram beror på typen av boskap, hur många du har, deras livscykelbehov och höets kvalitet.

Genomförbarheten och bästa förvaltningspraxis för balbete måste sammanfattas baserat på långtidsobservationer baserade på lokala skillnader.


Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required